Într-o paradigmă a educației care se centrează pe elevul aflat în contexte sociale dinamice și din ce în ce mai variate, profesorul capată noi ,,valențe”. Cadrul didactic al generației actuale nu se mai erijează doar în transmițător de informații, ci se află într-o permanentă restructurare a actelor sale, îmbrăcând costumele cerute de toate rolurile avute.

În relația cu elevul, profesorul îndrumă, vindecă, sfătuiește, educă, dar poate cel mai adesea îl însoțește pe elev să-și atingă maximul de potențial cu resursele pe care el însuși le are în fiecare etapă a dezvoltării sale. De aceea, între profesor și elev se realizează un parteneriat pentru performanță. Acest parteneriat presupune, fără doar și poate, existența unui expert care aduce propria-i competență și înțelepciune drept exemplu de urmat, iar în aceasta constă rolul de mentor pe care profesorul și-l asumă. Dar, dincolo de sfaturile oferite din exterior, în parteneriatul pentru performanța elevului, profesorul actual este conștient că elevul este capabil să găsească singur răspunsuri la întrebările care îl frământă. Aici intervine latura de coach a cadrului didactic modern care îl însoțește pe elev să atingă starea optimă, punând accentul pe o viziune personală, pe autoevaluare și, mai ales, pe autoperfecționare.

Profesorul actual este un practician reflexiv, care nu se preocupă doar de ceea ce transmite și de cum transmite, ci se preocupă de antrenarea elevului în cadrul procesului, de transformarea acestuia din obiect asupra căruia se exercită actul educațional în participant activ și decizional al propriei reușite.

Nu este constructiv să îi arătăm elevului greșelile și, nici măcar să îl ajutăm să le repare, după ce am identificat cauzele lipsei de performanță (atribute ale consilierii), ci, ținând cont de istoria fiecăruia, să fim pro-activi, punând accent pe punctele tari și pe realizări, ajutându-l prin metoda socratică a întrebărilor să-și găsească răspunsuri la propriile lui întrebări. De pildă, unui elev etichetat ca nefiind bun la literatură îi folosește, poate, într-o măsură mai mică să îi spun cum scriu eu texte cu caracter literar (relație de tip mentoring) sau să îi analizez textele, subliniind greșelile pe care le face, îndreptându-le împreună (relație de tip consiliere), ci este mai important să îl însoțesc să își stabilească un obiectiv (cât de important este pentru el să fie bun la literatura, cum va ști că este bun la literatură, etc.), să pun lumină pe punctele lui tari (exemplu: exprimarea logică, pasiunea pentru lectură, etc.) și să îl însoțesc în descoperirea propriilor lui resurse pentru depășirea cadrului de referință setat intern (de pildă, “nu sunt bun la literatură”). Astfel, profesorul-coach abordează calea pe care o deschidea în 1974 Tim Gallwey, definind coachingul, și anume ,,cea mai bună manieră de a ajuta pe cineva să devină un jucător mai bun nu este prin intermediul sugestiilor, ci prin punerea acelor întrebări care deschid calea învățării din experiența proprie.”

Concluzionând, profesorul ca practician reflexiv care situează elevul în centrul actului educațional este într-o permanentă adaptare, pune și dă jos măști, face un pas în spate din postura de expert, își analizează propriul act și își însoțește elevul în atingerea maximului de potențial și din postura de coach, aceea din care nu îi oferă soluții, ci îl încurajează să le găsească singur, nu-l întrebă ,,de ce?”, ci îl ajută să-și formuleze întrebările potrivite și relevante, stimulându-i inteligența în căutarea răspunsurilor, făcând astfel învățarea mai autentică.

 Adriana Iancu, masterand, profesor de Limba și Literatura Română

Bibliografie

1. Gallwey, W. Timothy. The inner game of tennis: The classic guide to the mental side of peak performance. Macmillan, 2014.

2. Cristea, S. Dicționar enciclopedic de pedagogie, volumul I, A-C, Editura Didactica Publishing House, București 2015, p. 460- 465

Sursa foto: aici

Distribuie: