Formarea motivației intrinseci se naște, conform teoriei lui Tony Wagner, dintr-un prim proces, și anume, joaca. Instrumentul 3-2-1 Bridge, cu care ne putem juca la clasă și pe care vi-l propun se regăsește în gândirea vizibilă sau, adaptat la mediul educațional, în învățarea vizibilă (John Hattie). Scopul acestui instrument sau metodă (discuție ce îi privește mai mult pe teoreticienii pedagogiei, decât pe practicieni) este acela de a eficientiza procesul de învățare și de a dezvolta elevului gândirea critică și creativitatea. Instrumentul acesta constă în două etape: răspunsul inițial asupra unui subiect și noul răspuns asupra aceluiași subiect.

Răspunsul inițial cu privire la subiect

    3  Idei/ Gânduri

2   Întrebări

          1 Analogie/ Metaforă

       

 

Noul răspuns cu privire la subiect

3  Idei/ Gânduri

       2  Întrebări

         1 Analogie/ Metaforă

Cum îl putem folosi?

Atunci când introducem un nou concept le putem cere elevilor, după anunțarea conceptului să scrie, individual sau pe grupe, 3 gânduri sau idei despre conceptul enunțat, 2 întrebări și 1 analogie– asocierea conceptului cu alt concept sau 1 metaforă. De exemplu, la ora de limbă și literatură română, putem aplica aceast instrument atunci când introducem conceptul de ,,metaforă”(clasa a VI-a) sau ,,comparație” (clasa a V-a). Aceasta este prima parte a ,,exercițiului”.

În partea a doua, introducem conceptul propus printr-un text, o definiție, o poveste, un film sau un documentar, iar apoi revenim la 3-2-1. Finalul, Podul este cel care dă valoare acestui instrument: în acest moment elevii sunt rugați să pună în relație răspunsul inițial cu cel nou. Elevii vor explica dacă și cum s-au schimbat răspunsurile inițiale. Foarte important este faptul că trebuie să le explicăm elevilor că răspunsurile inițiale nu sunt greșite, ci reprezintă doar un punct de plecare pentru învățarea noului concept. Răspunsurile ulterioare ne deschid orizonturi noi de învățare și gândire.

Putem introduce astfel, la biologie conceptul de fotosinteză– chiar dacă inițial numai pe baza structurii cuvântului și a etimologiei acestuia, elevii sunt rugați să dea un răspuns inițial, apoi le putem arăta un film cu procesul de fotosinteză, în urma căruia vor da noile răspunsuri și apoi le vor pune în relație cu răspunsurile inițiale.

În cadrul unor lecții transdisciplinare: literatură română, cultură civică, educație socială avem posibilitatea de a introduce concepte ca educație, democrație sau libertate. De pildă, enunțând conceptul educație, după răspunsul inițial al elevilor (3-2-1), elevii vor citi textul D.-l Goe, apoi vor viziona un documentar sau chiar interviuri cu ceea ce reprezintă educația la alte popoare. Un astfel de instrument poate susține și introducerea unor proiecte legate de personalități literare sau istorice.

Prin parcurgerea Podului înainte și, mai ales înapoi învățarea devine autentică, dezvoltăm elevului capacitatea de a pune întrebări, făcând pasul dinspre predarea monologată a profesorului, către dialogul generator de noi sensuri.

Sursa foto: aici

                              Adriana Iancu, masterand, anul II, Profesor Limba și literatura română