În ’89, i-am cumpărat fiului meu, care avea atunci puțin peste 1 an, o trusă ce conținea corpuri geometrice – da, acelea în culori mohorâte – și i-am decupat, într-o cutie de carton, formele bazelor, ca să-l învăț să le potrivească. Și am reușit. La câteva luni după Revoluție, a fost testat de un psiholog, la o clinică unde era în evidență. Acesta i-a pus în față o jucărie viu colorată (abia adusă din afară), cu tot felul de forme – una mai atrăgătoare ca alta (steluțe, flori, inimioare etc.) și a început să-i traducă live sarcinile testului, formulate în engleză. Rezultatul a fost dezastruos. IQ-ul fiului meu era undeva sub limita acceptabilității, pentru că, atras de noua jucărie, copilul îi găsea cele mai năstrușnice întrebuințări și, prin urmare, nici nu auzea sarcinile de lucru. Nu am știut la acel moment ce nu era în regulă cu testarea, dar iată că, după 30 de ani, am primit răspunsul într-o binevenită carte, semnată de profesorul universitar dr. Dragoș Iliescu.

`Adapting Tests in Linguistic and Cultural Situations`, volum apărut la Cambridge University Press în 2017, explorează, în aproape 700 de pagini, importanța adaptării testelor din științele sociale – mai ales în contextul globalizării –, dezvăluind caracterul științific și specializat al unei astfel de activități.

În prefața volumului, editorul Neal Schmitt subliniază oportunitatea demersului și relevanța volumului pentru seria de cărți inițiată de Cambridge University Press, la propunerea International Test Commission (ITC). Această serie are drept obiectiv explorarea idiosincrasiilor naționale și culturale ale testelor folosite, care pot afecta calitatea rezultatelor psihometrice, dar și deciziile luate în urma acestora. În consecință, volumul profesorului Dragoș Iliescu – primul de acest gen – se alătură celorlalte cărți din serie, pentru a ridica nivelul calității testărilor din sfera științelor sociale (psihologie, educație, consiliere, comportament organizațional, managementul resurselor umane etc.).

Definită ca un proces complex, cu baze științifice riguroase, adaptarea testelor din punct de vedere lingvistic și cultural este o activitate laborioasă, explicată și ilustrată detaliat în `Adapting Tests in Linguistic and Cultural Situations`.

Pornind de la prezentarea problemelor preliminare presupuse de adaptarea testelor, în prima secțiune, autorul abordează aspecte legate atât de copyright și drepturile de proprietate intelectuală, cât și de standardele internaționale, instrucțiunile și recomandările specialiștilor. Tot aici aflăm și diferențele sensibile dintre adoptare, adaptare și asamblare a unui test, prin raportare la contextul cultural în care se aplică.

Cea de-a doua secțiune explică ce presupune echivalarea testelor, ce este bias-ul și cum putem să-l identificăm și să ajungem la un acord cu acesta, dar și metode și tehnici adecvate fiecărei forme de echivalare.

Ultima secțiune descrie fazele critice ale procesului și momentele-cheie: traducerea, pretestarea, normarea și încheierea procesului, cu exemple de teste adaptate. Regăsim aici și detalierea procesului de selecție și pregătire a traducătorilor de teste, a celui de evaluare calitativă a testelor traduse în primă fază, precum și aspecte legate de eșantioanele pe care se reglează testele. Nu în cele din urmă, autorul aduce în atenție activitățile de închidere a procesului de adaptare a testelor, vorbind despre pregătirea materialelor: broșurile cu teste, foile de răspuns, manualele de aplicare, rapoartele etc.

Exemplele aduse în ultima parte a cărții prezintă îndeosebi situații neobișnuite, mai rar abordate în literatura de specialitate.

Dominată de experiența de practician a autorului, întrepătrunsă cu fundamentarea teoretică de excepție, din domenii variate ale științelor, cartea m-a impresionat în primul rând prin accesibilitatea limbajului, care permite cititorului o lectură coerentă, scutită de ambiguități, iar logica internă a ideilor expuse (respectând ordinea cronologică a procesului) mi-a facilitat identificarea subiectelor de interes.

Adresată îndeosebi utilizatorilor și autorilor de teste, `Adapting Tests in Linguistic and Cultural Situations` oferă explicații accesibile și cititorilor din afara acestor sfere, dar care sunt dornici să-și explice anumite fenomene sociale. Totodată, lucrarea îndeamnă la reflexivitate și gândire critică.

 Alina Perțea, trainer

Foto credit: cambridge.org