Trecuse ceva timp de când îmi propusesem să scriu un articol despre cât de important ar fi ca cineva să se implice în asigurarea unui minim de educaţie pentru media în rândul elevilor de vârstă şcolară mică. Aveam să observ, în urma unui chestionar aplicat la clasele I-IV, că elevii mici sunt prea puţin conştienţi de ceea ce văd la televizor, aceştia fiind prinşi încă în mrejele fantasticului. Am observat şi că spoturile publicitare nu trec neobservate, indiferent de vârsta respondenţilor. Am urmărit, timp de câteva zile, la ore diferite, programele care transmit desene animate. M-a uimit faptul că reclamele adresate mamelor rulau şi promovau diverse produse cosmetice fără de care nu se putea întâmpla “să fii frumoasă” (oare ce impact au astfel de reclame asupra micilor telespectatoare care înţeleg că părul trebuie vopsit cu orice preţ doar pentru a deveni o persoană specială?). Copiii ar putea trece cu uşurinţă peste acele informaţii, dar este cert că nu ar ignora reclamele la jucării şi jocuri.

În mod sigur, este de dorit ca micii consumatori de media să poată discerne între nevoile reale pe care le au şi numeroasele sugestii de produse prezentate la televizor. Pentru ca acest scop să fie atins este nevoie ca cineva să îi educe pe copii. Pentru ca cei mici să aibă parte de o educaţie media cu sens este nevoie ca adulţii din jurul lor să caute informaţia, să o adapteze nivelului de înţelegere specific vârstei şi să o predea la clasă cel puţin pe parcursul unei ore de curs, lipsa disciplinei de studiu nefiind un hotar de netrecut dacă se ia în considerare o abordare interdisciplinară.

Cum făcusem deja, în contexte diferite de învăţare (cursuri, workshopuri), primii paşi în direcţia propriei educaţii media şi parcursesem câteva lucrări ale unor autori străini, mă simţeam deja pregătită pentru a aborda şi la clasă câteva aspecte. Dar am avut parte de o surpriză, de o provocare interesantă chiar în cadrul programului de masterat Învăţare, Inovare şi Coaching în Educație de la Universitatea din Bucureşti: am avut a prezenta un reper al Educaţiei Media chiar colegilor mei. De fiecare dată, în faţa unei astfel de provocări, îmi pun încrederea în faptul că îmi este de ajutor să abordez cu seriozitate tema. Mă gândesc la faptul că întreg demersul trebuie să fie antrenant şi interesant pentru “elevii” din faţa mea, toţi adulţi.

Cel mai mult mi-a fost de ajutor lucrarea “The teacher’s guide to media literacy: critical thinking in a multimedia world” (Scheibe, Rogow, 2012). Informaţiile din carte mi-au fost de ajutor pentru a cunoaşte mai bine în ce constă alfabetizarea media. De asemenea am găsit planuri de lecţii ce pot fi adaptate cu uşurinţă oricărui tip de public ţintă.

Surpriza cu adevărat plăcută a constat în descoperirea unui site (https://www.projectlooksharp.org/?action=TGML) ce vine în sprijinul cărții. Aici am găsit sugestii importante, fişe de lucru şi materiale relevante pentru tema aleasă.

Astfel, am adaptat propunerile autoarei şi am gândit propriul plan de lecţie care are la bază analiza unui fragment de film (Scheibe, Rogow, 2012). Analiza de film reprezintă partea preferată de mine atunci când vine vorba de educaţie media:

TWISTER, 1996 – film;

Arii curriculare: Ştiinţe, Comunicare, Media

Nivel: liceu, facultate

Context curricular: tornade/ meteorologie, credibilitate/ acurateţea conţinutului ştiinţific în media, tehnici media.

Obiectivele învăţării:

Studentul va: identifica acţiunile şi vocabularul specific tornadelor, analiza mesajele media, identifica diferite tehnici utilizate în elaborarea mesajelor audiovizuale (personaje, dialog, muzică, lumina, ritmul, unghiurile camerelor de filmat, efecte special audio şi video etc.), reflecta referitor la influenţa media de ficţiune – populare – asupra credinţelor oamenilor despre ştiinţă şi diverse teme ştiinţifice.

Vocabular: tornadă, răsucire, surori, miez, linie de flancare, trombă de apă, pâlnie.

Recomandare: studentul citeşte despre tornadă înainte de a veni la curs;

 1. Fişa de lucru se împarte studenţilor; fişa transcriere (anexa 1) pentru cei care nu înţeleg/aud bine engleza;
 2. Azi veţi viziona o secvenţă din filmul Twister, film apărut în anul 1996.

Notaţi orice termen ştiinţific auziţi şi decideţi ce aspecte dintre cele văzute şi auzite sunt adevărate şi care sunt false.

 1. (1 minut)
 2. Studenţii scriu. (3-4 minute)
 3. Descrieţi termenii şi imaginile vizionate, inclusiv caracteristicile tornadei: dimensiunea, pâlnia, miezul … tipuri de tornade (surori, trombă de apă, scala Fujita).
 4. Ce alte informaţii corecte referitoare la tornade aţi obţinut din film (văzute/ auzite)?
 5. Ce informaţii incorecte/ care induc în eroare aţi obţinut din film (văzute/ auzite)?
 6. De ce s-au folosit aceste informaţii incorecte/exagerate? Cum pot ele influenţa credinţele referitoare la tornade ale privitorilor?

EXTINDERE:

 • Se analizează alte articole care evidenţiază pericolele, moartea, distrugerile provocate de tornade.
 • FUD factor (Jackson & Jamieson, 2007) … Fear/Uncertainty/Doubt (frică, incertitudine, nesiguranţă). … atragerea audienţei; legătură cu publicitatea.
 • Compară Twister cu un film tradiţional/ documentar despre tornade.
 • Analiza copertei revistei Time (anexa 2) … se pun întrebări pentru a se analiza scopul apariţiei la o săptămână după lansarea filmului.

Nu sunt în măsură să judec dacă demersul a fost sau nu cel mai potrivit grupului în faţa căruia m-am aflat, dar toată experienţa mi-a rămas în minte ca fiind valoroasă pentru propria abilitare în domeniul educaţiei. Îmi exprim speranţa că elevii sub 18 ani sunt mai dornici de participare, mai interesaţi de explorare a imaginilor şi de interpretare a mesajelor.

Dacă mai era de remarcat ceva în cadrul provocării de a lucra cu studenţi adulţi, merită amintit felul în care un alt site mi-a susţinut activitatea prin multitudinea de opţiuni de prezentare: https://www.powtoon.com/my-powtoons/#/. Deşi, după familiarizarea cu acest site, treaba ar fi putut fi încheiată repede, mi-am acordat ore întregi pentru a explora zeci de opţiuni de imagini şi animaţii.

În final, pentru experienţa din cadrul cursului de Noile media în educaţie, transmit recunoştinţă şi mulţumiri doamnei profesor Anca Nedelcu şi domnului profesor Mihai Iacob!

 Bibliografie:

Scheibe Cyndy, Rogow Faith: The teacher’s guide to media literacy: critical thinking in a multimedia world, Ed. Corwin, California, S.U.A., 2012

Surse internet:

https://www.projectlooksharp.org/?action=TGML , accesat 28.11.2019

https://www.powtoon.com/my-powtoons/#/ , accesat 28.11.2019

 

Anexa 1:

VOICEOVER DIALOGUE (Scheibe, Rogow, 2012)

Twister

Jesus, Bill, I’ve never seen it clouded like this. (Doamne, Bill, nu am mai văzut vreodată aşa [înnorat] ceva!) 

I don’t think anybody has. (Nu cred că a mai văzut cineva.)

The angle’s too high. (Unghiul este prea mare.)

Bill, we’re in the core.(Bill, suntem în mijloc.)

OK, we got sisters. (OK, avem surori.)

Oh my God. [phone rings] What? Yes? Julia, I can’t talk to you right now. (O, Dumnezeule! … [sună telefonul] … Ce e? Da? Julia, nu pot vorbi acum.)

We’re running into the flanking line. (Ne îndreptăm spre linia de flancare.)

I realize that. (Văd.)

We can’t attack this thing from the south—we’re going to get rolled. (Nu putem ataca chestia asta dinspre sud … vom fi amestecaţi cu totul.)

Watch me. (Priveşte-mă!)

Julia, I know you’re upset, you just gotta breathe, we both just gotta breathe. (Julia, ştiu că eşti supărată, trebuie doar să respiri, amândouă trebuie doar să respirăm.)

Cow. (Vaca.)

I gotta go Julia, we’ve got cows. (Trebuie să închid, Julia. Sunt vaci …)

Another cow. (Altă vacă.)

Actually I think that’s the same one. (De fapt, cred că este aceeaşi.)

 Anexa 2:

Anexa 3 – Fişa de lucru pentru studenţi (Scheibe, Rogow, 2012)

“Twister” Student Response Sheet

As you watch the video, jot down notes about what you see and hear in the video clip regarding tornadoes.  Then answer the questions below.(În timp ce vezi filmul, notează/ schiţează mai jos despre ceea ce vezi şi auzi în film referitor la tornade. Apoi răspunde la întrebările de mai jos. )

What scientific terms did you hear that relate to tornadoes? Can you define any of them? (Ce termeni ştiinţifici ai auzit în legătură cu tornadele? Îi poți defini?

What scientific terms did you hear that relate to tornadoes? Can you define any of them? (Ce termeni ştiinţifici ai auzit în legătură cu tornadele? Îi poți defini?)

What did you see or hear in the film that you think is accurate regarding tornadoes? (Ce ai văzut sau auzit în film şi crezi că este corect referitor la tornade?)

What did you see or hear in the film that you think is inaccurate or misleading regarding tornadoes? Why? (Ce ai văzut sau auzit în film şi crezi că este incorect sau induce în eroare referitor la tornade? De ce?)

Adriana Ealangi, masterandă Învăţare, Inovare şi Coaching în Educație, anul al II-lea

Foto credit: pixabay.com